• اکسپو میلانو
  • نمايشگاه بین المللی صنعت ساختمان
  • نمایشگاه سنگ و رونای ایتالیا
  • بزرگترین تور نمایشگاهی ماشین آلات مستعمل
  • تور تخصصی نمایشگاه دندانپزشکی
گشت آفرینان مسیر آسمان